Amaç ve Kapsam

AMAÇ

Toplum ve Sosyal Hizmet, Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü'nün hakemli dergisidir. 1983-1993 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmetler Yüksekokulu Dergisi ismi ile ve 2000 yılından bugüne kadar Toplum ve Sosyal Hizmet ismi ile yayımlanmakta olan dergi, sosyal hizmet ve sosyal hizmet disiplini ile bağlantılı diğer sosyal bilim alanlarına ve mesleki uygulamalara ilişkin araştırma, derleme ve vaka sunumu makalelerin yayınlanmasını amaçlamaktadır.

KAPSAM

Dergimizde yayınlanmak üzere gönderilecek çalışmalar genelde toplumsal konularda, özelde ise, psiko-sosyal boyutlarıyla eğitim, sağlık, adalet, çalışma ve sosyal güvenlik, sosyal politika ve sosyal hizmetin uygulama alanlarıyla ilgili olabilir. Bu konuların tümünün sosyal hizmet disiplini bağlamında irdeleniyor olması temel koşuldur. Sosyal hizmet alanlarına örnek olarak şunları sıralayabiliriz: aile, çocuk, gençlik, kadın, yaşlılık, engellilik, suçluluk, yoksulluk, işsizlik, sağlık (psiko-sosyal ve kültürel boyutlarıyla), psiko-onkoloji, madde bağımlılığı, alkolizm, AIDS, göç, sığınmacı ve mülteci sorunları, tıbbi sosyal hizmet, psikiyatrik sosyal hizmet, çalışma yaşamı, okul sosyal hizmeti, orduda sosyal hizmet, insan hakları, sivil toplum ve bu çerçevedeki diğer sosyal alanlar ve sorunlar.