Yazım Kuralları

TOPLUM VE SOSYAL HİZMET DERGİSİ

YAZIM KURALLARI


 • Dergide TÜBA ve TÜBİTAK'ın yayın etiğine uygun yazılar yayınlanır. 
 • Dergiye gönderilecek derleme, araştırma veya vaka sunumu türünde makalelere ilişkin word şablonunu kullanabilirsiniz. 
 • Dergiye gönderilecek çalışmalarda kaynak gösterimi düzeni APA 6 (American Psychological Association Manual) standartlarına uygun olmalıdır.
 • Dergiye gönderilecek çalışmalar; özet, anahtar sözcükler ve kaynakçayı içerecek şekilde en az 5000 en fazla 9000 kelime olmalıdır.
 • Dergiye gönderilecek çalışmaların özeti 200 sözcüğü, anahtar kelimeler 5 adeti geçmemelidir.
 • Dergiye gönderilecek çalışmalarda metin Word formatında olmalı ve kenarlardan yeterli boşluk (soldan 3,5, sağdan 3, üstten ve alttan 3'er cm) bırakılarak, 1.5 aralıkla Arial fontu 11 punto ile yazılmalıdır. 
 • Dergiye gönderilecek çalışmalarda metin iki yana yaslı, satır başı verilmeden ve paragraflar arasında satır boşluğu bırakmadan, otomatik olarak altı nokta boşluk bırakılarak hazırlanmalıdır.
 • Dergiye gönderilecek çalışmalar sırasıyla çalışmanın türü (araştırma, derleme veya vaka sunumu), başlığı, yazar adları, yazarların bağlı oldukları kurumlar ve iletişim bilgileri, yazarların ORCID numaraları ile gönderilmelidir.
 • Çalışmanın diğer bölümleri şu sıraya uygun olmalıdır: Sola dayalı, alt alta, Türkçe ve yabancı dilde başlık, Türkçe özet, anahtar sözcükler, yabancı dilde özet, yabancı dilde anahtar sözcükler, metin ve kaynakça.
 • Çizelge içermeyen bütün görüntüler (fotoğraf, çizim, harita vb.) şekil olarak adlandırılmalıdır. Bütün çizelgeler ve şekiller, ayrı ayrı, Çizelge 1 ya da Şekil 1 düzeni içinde sıralandırılmalıdır. 
 • Çizelge ve şekillerin eni 14 boyu 20 cm'den büyük ya da eni 8cm'den küçük olmamalıdır. 
 • Satır sonlarında sözcükler kesinlikle hecelerine bölünmemelidir.