İletişim

İLETİŞİM

Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Sosyal Hizmet Bölümü, Beytepe, 06800, Ankara-TÜRKİYE
Telefon: +90 (312) 297 63 62; 63 63; 63 64
Faks: +90 (312) 297 63 65
Web adresi: www.tsh.hacettepe.edu.tr - www.dergipark.org.tr/tsh
E-posta: toplumvesosyalhizmet@gmail.com - tsh@hacettepe.edu.tr