Değerlendirme Süreci

TOPLUM VE SOSYAL HİZMET DERGİSİ

DEĞERLENDİRME SÜRECİ


Dergiye gönderilen çalışmalar öncelikle Sorumlu Yazı İşleri Müdürü ve/veya Dergi Yayın Sekreterlerinin genel incelemesinden geçer. Bu ilk incelemeden geçemeyen çalışmalar reddedilir. Bu aşamada ret gerekçeleri arasında, bunlarla sınırlı olmamak üzere; çalışmanın dergi yazım kurallarına uyulmadan düzenlenmiş olması, iThenticate benzerlik raporunun %10'un üzerinde olması, dergi yayın ilkelerine uygun olmayan özelliklerinin bulunması vb. nedenler bulunmaktadır. 

İlk değerlendirmeyi geçen çalışmalar Yayın Kurulu incelemesi için gündeme alınır. Bu aşamada ret gerekçeleri arasında, bunlarla sınırlı olmamak üzere; çalışmanın dergi yayın kapsamının dışında kalması, derginin yayın etiği ve/veya yayın ilkelerine uygun olmaması, hakem değerlendirme sürecine alınacak yeterlikte olmadığının tespit edilmesi vb. nedenler bulunmaktadır. 

Yayın Kurulu değerlendirmesinden geçen çalışmalar hakem değerlendirmesi aşamasına alınır. Çalışmayı değerlendirmek üzere konusunda uzman hakemler Yayın Kurulunun görüşlerine başvurularak belirlenir. Çalışma çifte kör hakemli sisteme uygun şekilde en az iki hakeme gönderilir, gelen raporların çelişmesi veya yeterli bulunmaması durumunda başka hakemlere başvurulabilir.

Hakemler tarafından düzeltme istenen çalışmalar, yazarlar tarafından gözden geçirildikten sonra aynı hakemlerin incelemesine yeniden sunulur. Bu aşamada hakemler tarafından yeterli bulunmayan çalışmalar reddedilir.

Hakem değerlendirmesinden geçen makaleler için nihai yayım kararı Yayın Kurulu tarafından verilir. Olumlu hakem raporları Yayın Kurulu için bağlayıcı olmayıp karar oluşturmada öncelikle dikkate alınırlar. 

Yayın Kurulu tarafından yayımlanması uygun bulunan çalışmaların son inceleme ve düzenleme işlemleri Sorumlu Yazı İşleri Müdürü tarafından gerçekleştirilir. İngilizce yazılmış makaleler ve tüm makalelerin İngilizce özetleri bu aşamada İngilizce Editör incelemesinden geçer.