Yayın Kurulu

YAYINCI ADI
Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İMTİYAZ SAHİBİ
Mustafa Umur TOSUN, Prof. Dr. (Hacettepe Üniversitesi)

SORUMLU YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ
Fethi Anıl MAYDA, Arş. Gör. (Hacettepe Üniversitesi)

YAYIN KURULU BAŞKANI
Yasemin ÖZKAN, Prof. Dr. (Hacettepe Üniversitesi)

YAYIN KURULU BAŞKAN YARDIMCISI
Türken ÇAĞLAR, Doç. Dr. (Hacettepe Üniversitesi)

YAYIN KURULU
Hakan ACAR, Prof. Dr. (Liverpool Hope Üniversitesi)
Özgür ALTINDAĞ, Doç. Dr. (Dicle Üniversitesi)
Aslıhan AYKARA, Doç. Dr. (Hacettepe Üniversitesi)
Türken ÇAĞLAR, Doç. Dr. (Hacettepe Üniversitesi)
Gülsüm ÇAMUR, Prof. Dr. (Samsun On Dokuz Mayıs Üniversitesi)
Arzu İÇAĞASIOĞLU ÇOBAN, Prof. Dr. (Başkent Üniversitesi)
Melek İPEK, Dr. Öğr. Üyesi (İstanbul Aydın Üniversitesi)
Nur Feyzal KESEN, Doç. Dr. (Selçuk Üniversitesi)
Uğur ÖZDEMİR, Dr. (Hacettepe Üniversitesi)
Yasemin ÖZKAN, Prof. Dr. (Hacettepe Üniversitesi)
Gonca POLAT, Doç. Dr. (Ankara Üniversitesi)
Eda PURUTÇUOĞLU, Prof. Dr. (Sağlık Bilimleri Üniversitesi)
Neşe ŞAHİN TAŞĞIN, Dr. Öğr. Üyesi (Maltepe Üniversitesi)
Melike TEKİNDAL, Doç. Dr. (İzmir Katip Çelebi Üniversitesi)
Gökhan TOPÇU, Dr. (Hacettepe Üniversitesi)
Tarık TUNCAY, Prof. Dr. (Hacettepe Üniversitesi)

YAYIN SEKRETERİ
Gizem AKOĞLU, Arş. Gör. (Hacettepe Üniversitesi)
Merve Nur BOZKURT KARALIArş. Gör. (Hacettepe Üniversitesi)
Ali DİKMEN, Arş. Gör. (Hacettepe Üniversitesi)
Fethi Anıl MAYDA, Arş. Gör. (Hacettepe Üniversitesi)
 
İNGİLİZCE EDİTÖR
Gökhan TOPÇU, Dr. (Hacettepe Üniversitesi)
 
DANIŞMA KURULU
Sinan AKÇAY, Doç. Dr. (Selçuk Üniversitesi)
Kamil ALPTEKİN, Prof. Dr. (KTO Karatay Üniversitesi)
Betül ALTUNTAŞ, Prof. Dr. (Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi)
Reyhan ATASÜ TOPÇUOĞLU, Prof. Dr. (Hacettepe Üniversitesi)
Theda BORDE, Prof. Dr. (Alice Salomon Hochschule)
Işıl BULUT, Prof. Dr. (Başkent Üniversitesi)
Sema BUZ, Prof. Dr. (Hacettepe Üniversitesi)
Özlem CANKURTARAN, Prof. Dr. (Hacettepe Üniversitesi)
Seher CESUR KILIÇARSLAN, Doç. Dr. (İstanbul Arel Üniversitesi)
Ali ÇAĞLAR, Prof. Dr. (Hacettepe Üniversitesi)
Gizem ÇELİK, Doç. Dr. (Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi)
Serap DAŞBAŞ, Doç. Dr. (Selçuk Üniversitesi)
Melahat DEMİRBİLEK, Doç. Dr. (Ankara Üniversitesi)
David R. DUPPER, Prof. Dr. (Tennessee Üniversitesi)
Veli DUYAN, Prof. Dr. (Ankara Üniversitesi)
Lambert ENGELBRECHT, Prof. Dr. (Stellenbosch Üniversitesi)
Ercüment ERBAY, Doç. Dr. (Hacettepe Üniversitesi)
Ronald FELDMAN, Prof. Dr. (Columbia Üniversitesi)
Tahir Emre GENCER, Dr. Öğr. Üyesi (Anadolu Üniversitesi)
Brian GERRARD, Emeritus Professor (San Francisco Üniversitesi)
Rıza GÖKLER, Prof. Dr. (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi)
Vedat IŞIKHAN, Prof. Dr. (Hacettepe Üniversitesi)
Kasım KARATAŞ, Prof. Dr. (Hacettepe Üniversitesi)
Michael KELLY, Prof. Dr. (Loyola Üniversitesi)
Renata KLEIN, Doç. Dr. (Maine Üniversitesi)
Nilgün KÜÇÜKKARACA, Doç. Dr. (Hacettepe Üniversitesi)
Aliye MAVİLİ, Prof. Dr. (Biruni Üniversitesi)
Cengiz ÖZBESLER, Prof. Dr. (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi)
Semra SARUÇ, Doç. Dr. (Anadolu Üniversitesi)
Ayşe Sezen SERPEN, Prof. Dr. (Ankara Üniversitesi)
Haluk SOYDAN, Prof. Dr. (Southern California Üniversitesi)
Fatih ŞAHİN, Prof. Dr. (Manisa Celal Bayar Üniversitesi)
İlhan TOMANBAY, Prof. Dr. (İstinye Üniversitesi)
Horst UNBEHAUN, Prof. Dr. (Technische Hochschule)
Filiz YILDIRIM, Doç. Dr. (Ankara Üniversitesi)
İsmet Galip YOLCUOĞLU, Prof. Dr. (İstanbul Gelişim Üniversitesi)
Oğuzhan ZENGİN, Doç. Dr. (Karabük Üniversitesi)
 
ELEKTRONİK YAYININ URL ADRESİ
www.tsh.hacettepe.edu.tr - www.dergipark.org.tr/tsh
 
ELEKTRONİK YAYININ MAİL ADRESİ
toplumvesosyalhizmet@gmail.com - tsh@hacettepe.edu.tr