Yayın İlkeleri

TOPLUM VE SOSYAL HİZMET DERGİSİ

YAYIN İLKELERİ


  1. Toplum ve Sosyal Hizmet dergisine gönderilecek yazılar, işlediği konuya yeni bir boyut kazandıracak şekilde özgün ve daha önce hiçbir yayın organında yayınlanmamış veya aynı anda değerlendirilmek üzere gönderilmemiş olmalıdır.
  2. Dergiye sunulan ve yayınlanması uygun görülen çalışmaların tüm yayın hakları Toplum ve Sosyal Hizmet dergisine aittir. Yayımlanan yazılardan alıntı yapılması halinde kaynak belirtilmesi zorunludur. Yazının tamamının kullanılması derginin iznine bağlıdır. 
  3. Gönderilen çalışmalar en az iki hakemin olumlu değerlendirmesi, editörün uygun bulması ve Yayın Kurulunun olumlu kararının ardından yayınlanır. Yayımlanan yazıların sorumluluğu yazarlarına aittir. Yazılardaki görüşler dergiye mal edilemez.
  4. Dergiye sunulan çalışmalar, yayımlansın ya da yayımlanmasın iade edilmezler.
  5. Sadece derginin DergiPark sistemindeki “Makale Gönder” menüsünden (https://dergipark.org.tr/tsh) ilgili formlar doldurularak gönderilen çalışmalar değerlendirmeye alınır. Derginin mail adresine, editöre veya Yayın Kurulu üyelerine doğrudan gönderilen çalışmalar dikkate alınmaz.
  6. Yazarların çalışmalarını sunmadan önce telif sözleşmesini okumaları ve ıslak imzalı nüshasını taranmış olarak makale gönderim sistemine yüklemeleri gerekmektedir. 
  7. Makaleler, kaynakça dahil en az 5.000 en fazla 9.000 kelime olmalıdır. Belirtilen kelime sınırlarının üzerinde veya altında olan çalışmalar içerik açısından Yayın Kurulu gündeminde görüşülür ve değerlendirme sürecine kabul edilip edilmemesi karara bağlanır.
  8. Makalelere Türkçe ve İngilizce özet ve anahtar kelimeler eklenmelidir. Özetlerin her biri 200 sözcüğü, anahtar kelimeler 5 adeti geçmemelidir.
  9. Bir yazarın aynı yıl içinde birinci isim olarak yer aldığı en fazla iki makale yayımlanır. Aynı yıl içerisinde, aynı yazara ait ancak birinci isim olmadığı en fazla iki makalesi daha yayımlanabilir. Bu koşul derginin normal periyodundaki sayılara özgüdür, özel sayılar için aranmaz.